Nhiều quận, huyện tại Hà Nội tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Các đại biểu HĐND quận Đống Đa tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: HNP
Các đại biểu HĐND quận Đống Đa tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: HNP
Các đại biểu HĐND quận Đống Đa tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: HNP
Lên top