Nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị T.Ư 3

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top