Nhiều nhân sự Viện Kiểm sát được bổ nhiệm

Các lãnh đạo ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong ngày hôm nay. Ảnh: Kiemsat.vn
Các lãnh đạo ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong ngày hôm nay. Ảnh: Kiemsat.vn
Các lãnh đạo ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong ngày hôm nay. Ảnh: Kiemsat.vn
Lên top