Nhiều người viện đủ lý do để không đi học dù có ưu đãi và hỗ trợ

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) phát biểu tại phiên họp sáng nay 21.5. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) phát biểu tại phiên họp sáng nay 21.5. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) phát biểu tại phiên họp sáng nay 21.5. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top