Nhiều kỳ vọng được cử tri gửi gắm đến Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày bản chương trình hành động dự kiến. Ảnh: Thanh Thúy
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày bản chương trình hành động dự kiến. Ảnh: Thanh Thúy
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày bản chương trình hành động dự kiến. Ảnh: Thanh Thúy
Lên top