Nhiều học viên bỏ trốn do bị các đối tượng cầm đầu kích động lôi kéo