Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Đông đảo phụ nữ cả nước viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định sáng 16.1. Ảnh: K.Q
Đông đảo phụ nữ cả nước viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định sáng 16.1. Ảnh: K.Q
Đông đảo phụ nữ cả nước viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định sáng 16.1. Ảnh: K.Q
Lên top