Nhiều Đảng bộ tỉnh/thành phố khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Hải Dương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Hải Dương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Hải Dương.
Lên top