Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Lên top