Nhiều cử tri lo lắng trước bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực trên mạng

YouTuber Thơ Nguyễn tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
YouTuber Thơ Nguyễn tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
YouTuber Thơ Nguyễn tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top