Nhiều cơ hội mới cho hợp tác thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2019

Ông Nick K.Ni – người đứng đầu bộ phận Ngoại thương, cơ quan Kinh tế Đài Loan. Ảnh: PV.
Ông Nick K.Ni – người đứng đầu bộ phận Ngoại thương, cơ quan Kinh tế Đài Loan. Ảnh: PV.
Ông Nick K.Ni – người đứng đầu bộ phận Ngoại thương, cơ quan Kinh tế Đài Loan. Ảnh: PV.
Lên top