Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều cán bộ cao cấp bị đề nghị kỷ luật vì vụ Trịnh Xuân Thanh