Nhiều bộ, ngành bổ nhiệm nhân sự chủ chốt trong tuần

Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Tổng Cục thống kê.
Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Tổng Cục thống kê.
Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Tổng Cục thống kê.
Lên top