Nhiều Bí thư Tỉnh uỷ được bầu với số phiếu 100%: Quy trình nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ

PGS-TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: T.Vương
Lên top