Nhiều bệnh viện gần như đầy công suất, TP.HCM tổ chức lại quy trình

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: TTBC
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: TTBC
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: TTBC
Lên top