Nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn nổi bật của Chủ tịch Nước, Chính phủ

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Ảnh: QH
Lên top