Nhiệm kỳ khoá XIII của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Lên top