Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhặt được 15 triệu đồng, cảnh sát giao thông trả lại cho quân nhân