Nhật Bản công bố gói tài trợ hàng chục triệu USD cho các nước Mekong

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Mekong- Nhật Bản lần thứ 13 ngày 9.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Mekong- Nhật Bản lần thứ 13 ngày 9.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Mekong- Nhật Bản lần thứ 13 ngày 9.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top