Nhân viên sân bay Đà Nẵng đột nhập, phá két sắt phòng kế toán