Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Nhân sự trong BCH Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt

Lên top