Nhân sự mới Hà Nội, Nghệ An, Kon Tum

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang.
Lên top