Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao quyết định và chúc mừng bà Trần Thị Minh Nga.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao quyết định và chúc mừng bà Trần Thị Minh Nga.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao quyết định và chúc mừng bà Trần Thị Minh Nga.
Lên top