Nhân sự khoá XIII: Không để lọt người giàu nhanh, nhiều đất không rõ nguồn gốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Lên top