Nhân sự khoá mới cần chấm dứt ngay tình trạng biếu xén, chạy phiếu bầu

Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Lên top