Nhân sự được bầu vào Trung ương phải đủ tâm, đủ tài, chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.V
Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.V
Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.V
Lên top