Nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Trần Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Trần Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Trần Vương
Lên top