Nhận quà của tỉnh Quảng Trị, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trích lại hỗ trợ học sinh nghèo