Nhận diện những vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc cách mạng 4.0

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) tại hội thảo. Ảnh Quốc Toản.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) tại hội thảo. Ảnh Quốc Toản.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) tại hội thảo. Ảnh Quốc Toản.
Lên top