tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Nhận diện những biểu hiện “tham vọng quyền lực” để sàng lọc cán bộ

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ảnh: Xuân Hải
PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ảnh: Xuân Hải
PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ảnh: Xuân Hải
Lên top