Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Người dân xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top