Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MT
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MT
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MT
Lên top