Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng cách nào?

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Ảnh T.Vương
Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Ảnh T.Vương
Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Ảnh T.Vương
Lên top