Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nha Trang-Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động nhà hàng nổi trên biển