Nha Trang: Chính thức phân luồng giao thông tại 8 tuyến đường, giảm ùn tắc