Nhà thơ cách mạng và bài học từ quá khứ

Di tích nhà tù Lao Bảo tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PXD
Di tích nhà tù Lao Bảo tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PXD
Di tích nhà tù Lao Bảo tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PXD
Lên top