Nhà thầu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị phạt 30 triệu