Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Quốc hội. Ảnh: QH.
Các đại biểu trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Quốc hội. Ảnh: QH.
Các đại biểu trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top