Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

DÂN TRỒNG MÍA LÀM GIÁ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Nhà máy đóng cửa vì thiếu nguyên liệu