Khánh Hòa

Nhà đầu tư hợp tác kinh doanh với khách sạn Bavico lại cầu cứu UBND tỉnh

Khách sạn Bavico Internatinonal Nha Trang, Khánh Hòa (số 2, Phan Bội Châu).
Khách sạn Bavico Internatinonal Nha Trang, Khánh Hòa (số 2, Phan Bội Châu).
Khách sạn Bavico Internatinonal Nha Trang, Khánh Hòa (số 2, Phan Bội Châu).