Nhà đang sửa chữa bất ngờ bốc cháy, người dân hoảng loạn