Nhà báo vượt khó, hoàn thành sứ mệnh của mình

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Nam
Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Nam
Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Nam
Lên top