Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà báo Hữu Bằng lạc quan sau ca ghép thận “ngàn lời tri ân cuộc đời này”