Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo trúng cử Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Thái Bảo (thứ 2 từ trái qua phải) tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Ông Thái Bảo (thứ 2 từ trái qua phải) tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Ông Thái Bảo (thứ 2 từ trái qua phải) tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top