Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần: Lãnh đạo các nước chia buồn

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: HN.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: HN.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: HN.
Lên top