Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua ký ức người dân xã Đông Khê

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua ký ức người dân xã Đông Khê. Ảnh: Quách Du
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua ký ức người dân xã Đông Khê. Ảnh: Quách Du
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua ký ức người dân xã Đông Khê. Ảnh: Quách Du
Lên top