Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đặt nền móng để kinh tế tư nhân phát triển

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: PV
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: PV
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: PV
Lên top