Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Lên top