Nguyễn Thị Minh Khai – Người chiến sỹ cách mạng kiên trung, bất khuất

Chương trình nghệ thuật mở đầu buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Chương trình nghệ thuật mở đầu buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Chương trình nghệ thuật mở đầu buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top