Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách

Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Lên top